Polityka inwestycyjna

Nasza polityka inwestycyjna opiera się na wspieraniu biznesów z różnych branż, ponieważ wierzymy, że przełomowe rozwiązania mogą powstać w każdym sektorze. Inwestujemy w mikro- i małe przedsiębiorstwa o dużym potencjale rozwoju, działające w formie spółki akcyjnej, spółki komandytowo-akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będące we wczesnej fazie wczesnego rozwoju (early growth) lub w fazie rozruchu (start-up).

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest dokonanie inwestycji w przedsięwzięcie w fazie zalążkowej (seed) obejmującej okres od powstania pomysłu poprzez badania, analizy, oceny do stworzenie koncepcji początkowej w zakresie możliwości realizacji danego przedsięwzięcia

Nasze Fundusze

Jednym z funduszy zarządzanych przez FerberVenture Capital jest JEREMIE Seed Capital Województwa Pomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który oferuje kapitał dla przedsiębiorstw ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Ferber Venture Capital jest jedynym pośrednikiem finansowym na Pomorzu oferującym przedsiębiorcom Produkty Kapitałowe z puli niemal 290 mln złotych przeznaczonych dla województwa pomorskiego w ramach inicjatywy JEREMIE.

JEREMIEe Seed Capital Województwa Pomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty inwestuje w produkty spełniające następujące kryteria:

 • projekty będące w fazie seed bądź start-up.
 • Projekty posiadające zapotrzebowania kapitałowe nie mniejsze niż 300.000 złotych i nie większe niż 1.500.000 złotych.
 • projekty prowadzone przez mikro bądź małe przedsiębiorstwa.
 • przedsiębiorstwa prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w województwie pomorskim.
 • Przedsiębiorstwa, które:
  • Nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji
  • Nie prowadzą działalności w sektorach budownictwa okrętowego, górnictwa węgla oraz hutnictwa żelaza i stali
  • Nie ubiegają się o pomoc na rzecz działalności związanej z wywozem, zwłaszcza o pomoc bezpośrednio uzależnioną od ilości wywożonych towarów, zakładania i funkcjonowania sieci dystrybucyjnych a także nie ubiega się o sfinansowanie wydatków związanych z działalnością wywozową lub uzależnioną od stosowania towarów krajowych a nie importowanych
  • w okresie ostatnich 3 lat nie otrzymały jakiejkolwiek pomocy publicznej

Co możemy zaoferować?

Poszukujemy niestandardowych pomysłów i do każdego z nich podchodzimy indywidulanie, mając świadomość że jedynie takie podejście pozwala na optymalne wsparcie rozwoju poszczególnych projektów i przybliża nas do przyszłego wspólnego sukcesu.

Spektrum naszych możliwości obejmuje między innymi:

Kapitał finansowy

Bez tego, nawet najlepszy pomysł nie będzie mógł nabrać rozpędu. Proponujemy Ci dokapitalizowanie przedsięwzięcia poprzez objęcie udziałów/akcji, dłużnych papierów wartościowych czyli, mówiąc prostym językiem, możemy stać się Twoim wspólnikiem bądź pożyczyć Ci brakujące środki na rozwój. Skala naszych inwestycji rozpoczyna się od 300.000zł.

Kompetencje

Wiedza i umiejętności to warunek konieczny do prowadzenia biznesu. Otoczenie staje się coraz bardziej dynamiczne, złożone i wymagające, a trudno, by jedna osoba opanowała w doskonałym stopniu szeroką wiedzą z różnych obszarów: ekonomii, prawa, techniki. Na pewno nie każemy Ci przesiadywać na różnego rodzaju szkoleniach, z których nic nie wynika. Stawiamy na bezpośrednią relację i mentoring. Czasami wystarczy, że przedyskutujemy jakiś problem w większym gronie, aby uzyskać inne perspektywy i upewnić się, że wybraliśmy optymalne rozwiązanie. Tam gdzie problemy są bardziej złożone (np. natury prawnej, finansowej, czy technologicznej) zapewnimy Ci wsparcie ekspertów w wypracowaniu rozwiązania.

Kontakty

Dotarcie do klientów to kolejny duży problem przedsiębiorcy na starcie. Młoda, nikomu nie znana firma nie budzi zaufania kooperantów a kolejna próba przedstawienia oferty potencjalnemu klientowi najczęściej kończy się informacją, że „Pan dyrektor jest aktualnie bardzo zajęty”. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, w miarę naszych możliwości wykorzystamy nasze kontakty w różnych branżach, aby pomóc Ci pozyskać dostawców, dystrybutorów i odbiorców dla oferowanych produktów i usług. Nasi partnerzy mogą też zostać włączeni w proces rozwoju i testowania Twojego produktu/usługi, aby dostosować je do oczekiwań odbiorców ostatecznych. Takie podejście pozwala nam także budować synergię pomiędzy podmiotami w naszym portfelu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.