Jak przebiega proces oceny pomysłu?

Proces wyboru najbardziej obiecujących projektów jest wieloetapowy i obejmuje następujące kroki

  1. Analiza wstępna i selekcja projektów – spośród nadesłanych zgłoszeń wybieramy te, które naszym zdaniem zasługują na pogłębioną analizę. Jeśli Twój projekt nas zaciekawi, skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy cię na rozmowę.
  2. Rozmowy z przedsiębiorcami – bezpośrednie spotkanie pozwala nam nie tylko lepiej poznać projekt, ale także osoby jakie za nim stoją, ich kwalifikacje, doświadczenia i osobowość, która jest równie ważna jak kompetencje. W ogólnej rozmowie poruszone zostaną tematy dotyczące idei biznesu, założeń rozwoju przedsiębiorstwa, rozpoznania rynku. Ponadto, konieczne mogą okazać się również rozmowy z dotychczasowymi kontrahentami i zleceniodawcami w celu potwierdzenia referencji członków zespołu. Po przeprowadzonych rozmowach z przedsiębiorcami, projekty są omawiane z Komitetem Wewnętrznym i podejmujemy decyzję czy warto angażować się w dalsze analizy. Na tym etapie Komitet Wewnętrzny zwróci również uwagę na to czy dany projekt jest zbieżny z przyjętą przez Fundusz polityka inwestycyjną.
  3. Pogłębiona analiza wniosków – na tym etapie powinien powstać pełen biznesplan projektu. Oczywiście trudno oczekiwać, że pomysłodawcy zgłoszą się do nas z gotowymi, idealnie dopracowanymi biznesplanami, dlatego z pewnością trzeba będzie dokonać uzupełnień lub przebudowy. Najważniejsze jest, aby na początku tego etapu istniały klarowne założenia dotyczące projektu (technologiczne, ekonomiczne) oraz świadomość uwarunkowań rynkowych. Nasz zespół, posiłkując się niekiedy specjalistyczną wiedzą ekspertów zewnętrznych oceni realność planów, unikalność i innowacyjność technologii oraz szanse na komercjalizację pomysłu.
  4. Negocjacje z przedsiębiorcami - po omówieniu wyników szczegółowej analizy oraz ich zaakceptowaniu zdefiniujemy ogólne warunki ewentualnej inwestycji oraz harmonogram dalszych działań Po uzgodnieniu warunków współpracy opracowany zostanie raport, który musi zostać zatwierdzony przez Zarząd Funduszu.
  5. Due Diligence – na finiszu całego procesu przeprowadzane są bardzo szczegółowe analizy obejmujące audyt prawny, audyt finansowy oraz ewentualne ekspertyzy zewnętrzne (opcja - w przypadku technologicznie zaawansowanych przedsięwzięć), aby sprawdzić czy stan faktyczny jest zgodny z deklaracjami i ograniczyć ryzyka związane z inwestycją. W wyniku tego procesu możliwe jest odrzucenie niektórych projektów, bądź też ponowne skierowanie ich do Komitetu Wewnętrznego.
  6. Decyzja inwestycyjna – to najprzyjemniejszy moment całego procesu i ukoronowanie ciężkiej pracy. Na tym etapie następuje podpisanie umowy inwestycyjnej, a następnie pozostaje wykonanie jej postanowień i dalsza ciężka praca na sukces.